doisonghanhphuc.com

Trong KINH_DOANH chẳng ai là có DUYÊN

Trong ''KINH_DOANH'' chẳng ai là có ''DUYÊN'' ? cả.
?1% LÀ DUYÊN
?99% MÁU_LIỀU, DÁM_NGHĨ, DÁM_LÀM
Thì ắt sẽ THÀNH_CÔNG!
?Nhớ nhé: Trong Kinh doanh:
Cũng cần DUYÊN và cũng rất cần SIÊNG.
?Không cần GIỎI nhưng phải biết HỌC HỎI. ĐÃ BƯỚC CHÂN VÀO KINH DOANH BẠN CHỈ CẦN BIẾT 1 ĐIỀU:
BẠN_NẢN_MỘT_BƯỚC_THÌ NGƯỜI_KHÁC_TIẾN_MỘT_BƯỚC.
?Chưa làm đã nản chắc chắn không thể đi xa.
?Đừng bao giờ nhìn vào thành_quả của người khác quay lại hỏi mình bao giờ mới làm được❓ mà hãy thử tự hỏi bản thân mình đã đủ cố gắng hay chưa.
+ ĐAM MÊ
+ NHIỆT HUYẾT
+ KIÊN TRÌ
= THÀNH CÔNG !
?CƠ HỘI không chờ đợi ai
Hãy nắm bắt nó và quyết tâm hành động.?
❤Tôi không hứa cho bạn tiền nhưng tôi hứa sẽ dẫn dắt bạn cách kiếm tiền từ bàn tay khối óc của các bạn.
Thành công hay không do chính bạn quyết định.
Mọi người có thể đi cùng bạn, nhưng không thể bước thay bạn được.
P/s: Ai muốn kiếm tiền rực rỡ 2019 giơ tay ???
#Lantoalongtot
#Lamdieudungdan
#ManulifeVN
#COTSANGHA
11/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *